ระบบเช็คผลการเรียนออนไลน์
รหัสนักเรียน:
วันเดือนปีเกิด:
ตัวอย่าง การป้อนวันเดือนปีเกิด
** วันเดือนปีเกิดคือ==> 5 มิถุนายน 2545      ให้ป้อนวันเดือนปีเกิดเป็น 562545
** วันเดือนปีเกิดคือ==> 10 มีนาคม 2562       ให้ป้อนวันเดือนปีเกิดเป็น 1032562
** วันเดือนปีเกิดคือ==> 12 พฤศิกายน 2542  ให้ป้อนวันเดือนปีเกิดเป็น 12112542
****อัพเดทล่าสุด 19/5/2565 ****
www.Esarntech.ac.th
24857