วีดีโอกิจกรรรม


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา รุ่นที่ 31

พิธีมอบทุนการศึกษาจำนวนเงินกว่า 600,000 บาทให้กับนักศึกษา ระดับ ปวส. ที่สำเร็จการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ฝึกอาชีพ สำเร็จ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทย จำกัด โรงงานปราจีนบุรี เป็นระยะเวลา 1 ปี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่สำเร็จการฝึกอาชีพ เป็นระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 30

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือและวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ใน “พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้องอุดรธานีฮอล์ เซ็นทรัลอุดรธานี

 
<<<กิจกรรมทั้งหมด>>>

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th