วีดีโอกิจกรรรม


ข้อปฏิบัติป้องกัน COVID-19

นิเทศนักศึกษาที่กำลังฝึกงานที่บริษัทฟูจิ คูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จ.อุดรธานี ที่สำเร็จการ ฝึกอาชีจากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สำเร็จการฝึกงานที่บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด รุ่นที่ 22

รู้ไว้ไม่เสี่ยง ป้องกันการแพร่ COVID - 19

ภาพบรรยากาศ การออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อคัดกรองนักศึกษาที่สมัครขอทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

 
<<<กิจกรรมทั้งหมด>>>

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th