วีดีโอกิจกรรรม


คณะผู้บริหารและอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 7 (รอบชิงชนะเลิศ)

การบริจาคโลหิต

การประกวดดาว-เดือน MR.&MISS อีสานเหนือโมเดล ประจำปีการศึกษา 2563

การเปิดประชุมสภาองค์การนักวิชาชีพในอนาคต วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ครั้งที่ 1 และ พิธีแต่งตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคต (อวท.) ประจำปี 2563

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

 
<<<กิจกรรมทั้งหมด>>>

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th