วีดีโอกิจกรรรม


นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีสานเหนือโมเดล ณ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2 พระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประบปรุงข้อเสนอ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้รับมอบชุดถังขยะแยกประเภทกับทางบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิจ จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นะครับ ที่ได้รับอนุมัติ พิจารณาให้ทุน จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สามปี ติดต่อกัน

พิธีลงนามความร่วมมือและพิธีประดับบ่า ให้กับนักศึกษาสาขาช่างยนต์ (นักศึกษาลูกเรือ เรือสินค้าและเรือสำราญ)

"25 มกราคม วันสถานปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ" 20 ปี

 
<<<กิจกรรมทั้งหมด>>>

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th