วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี

E-SARN TECHNOLOGICAL COLLEGE

เลขที่ 140 หมู่ที่ 11 บ้านดงไร่ ตำบลนาข่า อำเภอเมือง อุดรธานี 41000
Tel. 042-110160.
Fax. 042-110160.
E-mail :esarntech@hotmail.com
Web : www.esarntech.ac.th