กิจกรรมทั้งหมด

.................................................................................................................................................................................................................................................................

"อีสานเหนือ..เราสร้างคนดี..ที่ยั่งยืน ผ่านการ บริจาคโลหิต เพราะเราเชื่อว่าให้เลือดเท่ากับให้ชีวิต”"อีสานเหนือ..เราสร้างคนดี..ที่ยั่งยืน ผ่านการ บริจาคโลหิต เพราะเราเชื่อว่าให้เลือดเท่ากับให้ชีวิต”
รายละเอียด : วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ได้รับมอบหมายจาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ เข้าร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมและกล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริจาคโลหิต ซึ่งมีนายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้มีผู้บริจาคโลหิตประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม "รวมพลสร้างคนดี" ในวันนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ มีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 135 คน ผ่านการคัดกรอง จำนวนทั้งสิ้น 113 คน รวมปริมาณบริจาคโลหิต จำนวน 45,200 ซีซี ในการร่วมทำความดีในครั้งนี้ วิทยาลัยฯได้บ่มเพาะให้นักศึกษาเป็นคนดี ด้วยการปลูกฝังการเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน ภายในงานได้รับความอนุเคราะห์จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี ได้มอบน้ำดื่ม ขนม และของที่ระลึก และสมมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน (THAIFA) ได้มอบข้าวสาร ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต " ไม่มีการให้ใดที่ยิ่งใหญ่เท่าการให้ชีวิต ร่วมกันบริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ "
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการป้องกันยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการป้องกันยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รายละเอียด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมกับ เทศบาลนาข่า ได้จัดงานโครงการป้องกันยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้นำนักศึกษา ทุน กสศ. และนักศึกษาองค์การวิชาชีพ (อวท.) จำนวนโดยประมาณ 100 คน
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ทวิภาคีโครงการเรือขนส่งสินค้าและเรือสำราญประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ทวิภาคีโครงการเรือขนส่งสินค้าและเรือสำราญ
รายละเอียด : ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ทวิภาคีโครงการเรือขนส่งสินค้าและเรือสำราญ
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

นักศึกษาสาขาช่างยนต์ ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมฮอนด้าบางชัน ระหว่างวันที่ 28 ถึง 1 กันยายน เพื่อเข้าฝึกอาชีพในศูนย์บริการรถฮอนด้า ทั่วประเทศไทยนักศึกษาสาขาช่างยนต์ ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมฮอนด้าบางชัน ระหว่างวันที่ 28 ถึง 1 กันยายน เพื่อเข้าฝึกอาชีพในศูนย์บริการรถฮอนด้า ทั่วประเทศไทย
รายละเอียด : นักศึกษาสาขาช่างยนต์ ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมฮอนด้าบางชัน ระหว่างวันที่ 28 ถึง 1 กันยายน เพื่อเข้าฝึกอาชีพในศูนย์บริการรถฮอนด้า ทั่วประเทศไทย
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมนักศึกษาทุนจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยกิจกรรมนักศึกษาทุนจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัย
รายละเอียด : งานทุนการศึกษาได้จัดกิจกรรมนักศึกษาทุนจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยโดยทำความสะอาดและเก็บเศษขยะด้านหลังของวิทยาลัยโดยมีนางสาวเจนจิรา สร้างนานอก ผู้ดูแลงานทุนการศึกษา ควบคุมดูแลนักศึกษาในการทำกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาจิตอาสา ทุนสภาอุตสาหกรรม จำนวน 43 คน เข้าร่วมกิจกรรม
Share

รายละเอียดเพิ่มเติม


.................................................................................................................................................................................................................................................................

หน้าถัดไป : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110