ซ่อน/แสดง
เกี่ยวกับอีสานเหนือ1     เกี่ยวกับอีสานเหนือ1
รับสมัครนักเรียน

     

ประชาสัมพันธ์

RSS Feed อีสานเหนือ1
การประเมินคุณภาพการศึกษา รูปภาพ จำนวน 24 รูป ฮิต
ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ ระหว่างวันที่ 3- 5 ก.ค. 2557
ดาวและเดือนประจำปีการศึกษา 255... ฮิต
ดาวและเดือนประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2... ฮิต
ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 มิ.ย. 2557
การปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี pio... รูปภาพ จำนวน 5 รูป ฮิต
การปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี pioneer ณ ห้องประชุมโรงสี 
การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่2557 รูปภาพ จำนวน 17 รูป ฮิต
ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2557
การเลือกตั้งนายอชทและอธท. รูปภาพ จำนวน 2 รูป ฮิต
ภาพพบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การและคณะกรรมการ นักธุรกิจและและช่างในอนาคต แห่งประเทศไทย อชทและอธท....
การบริจาคโลหิต ฮิต
การบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 
โครงการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา รูปภาพ จำนวน 9 รูป ฮิต
โครงการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมโรงสี วันที่ 24 ธ.ค. 56
อ่านกลุ่มข่าวนี้ทั้งหมด
 
RSS Feed อีสานเหนือ2
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 25... รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต
ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
พิธีมอบทุน  รูปภาพ จำนวน 1 รูป ฮิต
พิธีมอบทุน AEC
นักศึกษาทวิภาคีญี่ปุ่นรุ่นที่1... ฮิต
นักศึกษาทวิภาคีญี่ปุ่นรุ่นที่17
โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการ... ฮิต
โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในแผนกวิชาชีพต่างๆ
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยา... รูปภาพ จำนวน 2 รูป ฮิต
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ประจำปี 2557

อ่านทั้งหมด

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 140 หมู่ที่ 11 บ้านดงไร่ ตำบลนาข่า อำเภอเมือง อุดรธานี
41000 โทร. 042-206363 www.esarntech.ac.th

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.042 วินาที
Web site powered by PHP-Nuke Web site powered by PHP-Nuke RondPoint Web Services