E-SARNTECH E-SARNTECH E-SARNTECH
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 21 ธันวาคม 2557
เนื่องด้วยวิทยาลัยได้สำรวจความ
ต้องการ ของนักศึกษา ได้เปิดรับสมัคร ระดับ ปวช. ปวส. และภาคสมทบ
เนื่องด้วยวิทยาลัยได้สำรวจความ
ต้องการ ของนักศึกษา ทำเรื่องจบ
เนื่องด้วยวิทยาลัยได้สำรวจความ
ต้องการเครื่องแบบนักศึกษา

E-SARNTECH 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ(EST)
รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช.3, ปวส.2 ประจำปี 2557
...
6 มีนาคม 2558
E-SARNTECH 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ(EST) อำลาสถาบัน... 
18 กุมภาพันธ์ 2558
E-SARNTECH 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ(EST) ค่ายลูกเสือ ... 
12 กุมภาพันธ์ 2558
Potato Live In E.Tech
E-SARNTECH 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ(EST) Dancer... 
18 กุมภาพันธ์ 2558

...................................................................................................................................................................................

09/12 2557

คลิปวีดีโอ แข่งขันและประกวด/ทวิภาคีประเทศ ญี่ปุ่น

หมวด: ข่าวสาร
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, 9 ธันวาคม 2557 09:08
ผู้อ่าน: 21
 
ปัจจุบัน เทคโนโลยีอีสานเหนือได้ลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีกับ 3 หน่วยงาน
1. บริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทวิภาคีประเทศ ญี่ปุ่น

สร้างโอกาศแห่งการเรียนรู้ สานต่อจากระบบทวิภาคีในประเทศไทยสู่การฝึกงานต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 ปี ในระหว่างการฝึกงาน นักศึกษาจะได้รับเงินเดือน 40,000-60,000 บาท พร้อมใบผ่านประสบการณ์การทำงาน สานต่อความมุ่งมั่น

...................................................................................................................................................................................


[28-02-2558] กำหนดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
[18-02-2558] กรรมการจัดกิจกรรมวันอำลาลัย ปีการศึกษา 2557
[10-02-2558] เชิญพี่น้องชาวอีสานเหนือบริจากโลหิต ปีการศึกษา 2557
[10-02-2558] ขั้นตอนการแจ้งสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

To The Top