ข้อมูลสถานประกอบการณ์

 

ลำดับ
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่
1
ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง) ถนนอธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง อด.
2
ร้านสามารถไอที ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อด.
3
สนง.อุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
4
ธ.ก.ส. สาขาอุดรธานี 92/11 ถ.อุดรดุษฏี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
5
ร้านหนังสือดอกหญ้า อุดรธานี ถ.ประจักษ์ อ.เมือง อด.
6
สนง.กองทุนฟื้นฟูจังหวัดอุดรธานี ถ.รอบเมือง ต.หมากแข้ง อด.
7
บริษัท เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 12/3-4 ถ.พานพร้าว อ.เมือง อด.
8
หจก.อุดรไทยพิพัฒน์ ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง อด.
9
บจก.คูโบต้าอุดรธานี ซ.บ้านดงอุดม ต.หมากแข้ง อ.เมือง อด.
10
บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 จำกัด 88/8 หมู่ 6 ซ.บ้านเดื่อ ต.หมากแข้ง อ.เมือง อด.
11
บจก. ก เกรียงไกร (อุดรนำธงชัย) 199/1 ม. 14 ต.หมากแข้ง อ.เมือง อด.
12
บริษัท ร้อยแปดอีซี่ จำกัด ถ.วัฒนานุวงค์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง อด.
13
หจก.ณัฐมอเตอร์เซลล์ ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง อด.
14
บริษัทเจียงอุดร จำกัด 316/5 ม. 8 ต.หมากแข้ง อ.เมือง อด.
15
หจก.อุดรโฟนเทค อ.เมือง อด.
16
บริษัท สแตนดาร์ดพลัส เซอร์วิส อ.เมือง อด.
17
บ.อุดรทวีทรัพย์ (1990) จก. อ.เมือง อด.
18
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ ต.นาพู่ อ.เพ็ญ อด.
19
ที่ว่าการอำเภอสระใคร ถนนน้ำสวย-หนองบัว
20
ร้านเอสพีเฟอร์นิเจอร์ 162/10 ต.ไดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
21
อบต.เชียงยืน อ.เมือง อด.
22
สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ถ.บุญยาหาร อด.
23
อบต.บ้านขาว ต.บ้านขาว อ.เมือง อด.
24
อบต.นาข่า ต.นาข่า อ.เมือง อด.
25
บ.รุ่งนิรันดร์กลการ จำกัด 15 ม. 11 ต.กุดสระ อ.เมือง อด.
26
สนง.เทศบาลเมืองหนองสำโรง 89 ถ.อุดร-หนองสำโรง อด.
27
ร้านคลีนิกอิเล็กคอม 131/2 ม. 1 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง อด.
28
ร้านสมปองค้าไม้ 205 หมู่ 15 ต.นาพู่ อ.เมือง อด.
29
โชว์รูม SB เฟอร์นิเจอร์ สาขาตรงข้ามโลตัส ต.หนองบัว อ.เมือง อด.
30
หจก.สมโภชน์คาร์เซ็นเตอร์ อ.เมือง อด.
31
อู่ช่างเตี้ย 208 บ.หนองเป็ด ต.เชียงยืน อ.เมือง อด.
32
ต้องเจริญการยาง 38 ม. 1 ถ.อุดร-หนองคาย ต.หนองบัว อ.เมือง อด.
33
ร้านมิตรภาพการไฟฟ้า 1/19 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง อด.
34
อู่เอนกเซอร์วิส 123 ม. 2 ถ.รอบเมือง อ.เมือง อด
35
หจก.อู่ตุ๋ย 69 ม. 6 ต.นาดี อ.เมือง อด.
36
ร้านเอกยางยนต์ 220/4 -5 ม. 7 ถ.อุดร - หนองคาย
37
หจก.อุดรเจริญยนต์ 22 ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง อด.
38
อู่ปรีชาเซอร์วิส 310 หมู่ 7 ถ.อุดร-หนองสำโรง ต.หมูม่น อ.เมือง อด.
39
ร้านยอดยานยนต์ 133 ม. 3 ต.สามพร้าว อ.เมือง อด.
40
บ.มิตซูเจียงหนองคายจำกัด สาขาอุดร อ.เมือง อด.
41
ร้านฤทธิชัย ไดนาโม 3 หมู่ 11 บ.ดงไร่ ต.นาข่า อ.เมือง อด.
42
หจก.เอส แอนด์ เจ ออโต้ 104/19 ถ.อุดรดุษฏี ต.หมากแข้ง อ.เมือง อด.
43
อู่ตุ้ม 130 หมู่ 1 บ.หนองเป็ด ต.เชียงยืน อ.เมือง อด.
44
ร้านศรีรักษาเซอร์วิส & ซาวด์ 124/4 ม. 4 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง อด.
45
บริษัท ยางบุญกิจ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จก. ถ.อุดร-บ้านจั่น อ.เมือง อด.
46
ร้านสมบัติเจริญยนต์ 237 หมู่ 2 ต.นาข่า อ.เมือง อด.
47
บริษัท ซูซูกิเจียงอุดรจำกัด 555 หมู่ 7 บ้านโนนพิบูลย์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง อด.
48
อู่ไสนการช่าง 122/7 ต.บ้านขาว อ.เมือง อด.
49
ร้านสมบัติเจริญยนต์ 237 หมู่ 2 ต.นาข่า อ.เมือง อด.
50
อู่ประพันธ์ชัย เซอร์วิส 29 หมู่ 1 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ อด.
51
ช่างจิตรการช่าง 201 หมู่ 14 บ้านนาพูนทรัพย์ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ อด.
52
อู่สุชาติยนต์ 147 หมู่ 13 บ.ธาตุ อ.เพ็ญ อด.
53
อู่มันนี่ย์เจริญยนต์ 123 ม. 19 บ้านโพนทัน ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ อด
54
ชูวงศ์การช่าง 61 ม. 7 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ อด.
55
ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ 89 หมู่ 11 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ อด.
56
ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาเพ็ญ 70 หมู่ 9 ถ.ผดุงรังสรรค์ อ.เพ็ญ อด.
57
อู่สัมพันธ์การช่าง 45/1 ม. 8 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ อด.
58
โรงกลึงสุรชัยกลการ 234 หมู่ 1 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ อด.
59
อู่แสงเทียน 204 ม. 3 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ อด.
60
ธกส. สาขาเพ็ญ อ.เพ็ญ อด.
61
สหกรณ์การเกษครอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ อด.
62
สมพลรุ่งเรืองวัสดุ 138 หมู่ 7 ต.เพ็ญ อด.
63
กศน. อำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ อด.
64
ที่ว่าการอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ อด.
65
สนง.ที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ อด.
66
อบต.โคกกลาง ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ อด.
67
อบต.เชียงหวาง ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ อด.
68
อบต.นาพู่ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ อด.
69
อบต.บ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.สระใคร หนองคาย
70
ที่ว่าการอำเภอสระใคร อ.สระใคร หนองคาย
71
ธกส. สาขาหนองคาย 1191/1 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง หนองคาย
72
หจก.นิยมการค้า 92 อ.บ้านผือ อด.
73
อู่กิจเจริญยนต์ บ้านเทื่อม อ.บ้านผือ อด.
74
ปัญญาประดิษฐ์จักรกล 100 หมู่ 10 ต.คำบง อ.บ้านผือ อด.
75
อู่ช่างบิ๊ก 273 หมู่ 5 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ อด.
76
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ 159หมู่13ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
77
TMB สาขาบ้านผือ 389หมู๋10ถนนชนบทบำรุง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
78
TMB สาขาบ้านผือ 389หมู๋10ถนนชนบทบำรุง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
79
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 330หมู่8 ถนนชนบทบำรุง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
80
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ ถนนชนบทบำรุง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
81
อู่น้ำโสมเจริญยนต์ 55/3 ต.นางัว อ.น้ำโสม อด.
82
โรงโม่หินสุมิตร 89 ต.สามัคคี อ.น้ำโสม อด.
83
ธนาคารออมสินสาขาน้ำโสม 5 ม. 1 ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม อด.
84
โตโยต้า นนทบุรี 29/4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตบางกะปิ กทม.
85
ช่างยนต์  
86
อู่ช่างไท  
87
อบต. หนองยอง 125 ม. 2 ต.หนองยอง อ.ปากคาด หนองคาย
88
หจก.อุดรชัยธนาสินเจริญ  
89
ธวัชชัยการไฟฟ้า  
90
ช่างยนต์ อ.เพ็ญ
91
ปัญญาประดิษฐ์จักรกล  
92
ร้ายอู่ชัยการช่าง  
93
อบต. ดอนหายโศก 224 ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน อด.
94
อบต.บ้านแดง 233 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ อด.
95
บ.จงเจริญมอเตอร์ บ้านดุง 288 ถ.บริบาลดำริ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง อด.
96
ตี๋ออโต้แอร์ 127 ม. 9 ถ.บริบาลดำริ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง
97
บ.รุ่งเรืองอินเตอร์ สาขาบ้านดุง 391 ม. 6 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง อด.
98
อบต.บ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.สระใคร หนองคาย
99
ที่ว่าการอำเภอสระใคร อ.สระใคร หนองคาย
100
ธกส. สาขาหนองคาย 1191/1 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง หนองคาย 042-419227